محصولات

رویدادهای برگزارشده

دهمین نشست فصلی انجمن علمی داروسازان ایران


حضور قوی شرکت جلال آرا نماینده انحصاری کمپانی Pharmalink اسپانیا در ایران بهمراه شرکت پخش توسعه تجارت جلال آرا در دهمین نشست فصلی انجمن علمی داروسازان ایران با محوریت مکمل ها و گیاهان دارویی

27-29 دی ماه 1396

تهران، بیمارستان میلاد، سالن غرضی