محصولات

رویدادهای برگزارشده

شانزدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران


حضور شرکت جلال آرا نماینده انحصاری کمپانی Pharmalink در ایران بهمراه شرکت پخش توسعه تجارت جلال آرا در نمایشگاه جانبی کنگره انجمن داروسازان ایران، تاریخ 2 تا 4 شهریور ماه 1396 در مرکز همایش های رازی تهران