محصولات

رویدادهای برگزارشده

هفدهمین کنگره تخصصی انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران


حضور شرکت جلال آرا نماینده انحصاری کمپانی 3M آمریکا، در نمایشگاه جانبی کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران، تاریخ 10 تا 12 آبان ماه 1396 در هتل اسپیناس پالاس تهران