محصولات

رویدادهای برگزارشده

پنجاه و هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران اکسیدا 57


حضور شرکت جلال آرا نماینده رسمی کمپانی 3M در ایران و استقبال گسترده دندانپزشکان محترم از غرفه این شرکت در پنجاه و هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران | اکسیدا 57