محصولات

دندانپزشکی

باندینگ Single Bond Universal


محصول Single Bond Universal Adhesive باندینگ یونیورسال نسل 7 برای تمامی سطوح و ترکیبی از توتال اچ، سلف اچ و سلکتیو اچ می باشد که از تکنولوژی VMS که برگرفته از سه واژه Vitrobond ،MDP و Silane می باشد در ساختار آن بهره گرفته شده است:
1- Vitrobond: میزان رطوبت دنتین را در سطح مطلوب و...

محصول Single Bond Universal Adhesive باندینگ یونیورسال نسل 7 برای تمامی سطوح و ترکیبی از توتال اچ، سلف اچ و سلکتیو اچ می باشد که از تکنولوژی VMS که برگرفته از سه واژه Vitrobond ،MDP و Silane می باشد در ساختار آن بهره گرفته شده است:
1- Vitrobond: میزان رطوبت دنتین را در سطح مطلوب و قابل قبول نگه می دارد.
2- MDP: سلف اچ بوده و پس از لایت کیور کردن ph به ٧ مي رسد.این باندینگ زيركونيا پرايمر و متال پرايمر نیز مي باشد.
3- Silane: با توجه به داشتن silane برای باندینگ سرامیکها و پرسلن ها کاملا کارا می باشد.
این محصول جهت باندینگ ترمیم ها بر پایه متااکریلات، متریال های سمان و سیلنت به دنتین، انامل، گلاس آینومر و لایه های مختلف ترمیم های غیر مستقیم (فلز، زیرکونیا ، آلومینا و گلس سرامیک) بدون نیاز به مرحله ی اضافی پرایمر می باشد.

بیشتر