محصولات

کنترل عفونت

شان جراحی سزارین Steri-Drape


شان آنتی باکتریال جراحی سزارین ۶۶۹۷

شان استریل آماده که جهت جراحی سزارین طراحی شده است.
ساخته شده از الیاف نبافته منسجم که قابلیت جذب بالایی داشته و از نفوذ مایعات به منطقه عمل جلوگیری می کند.

  • دارای کیسه جمع آوری مایعات 360 درجه
  • دارای نگهدارنده تیوب و بند ناف
  • دارای استریل درپ آنتی باکتریال
  • الیاف غیر قابل نفوذ
  • قابلیت جذب مناسب
  • دارای استریل درپ آنتی باکتریال (Ioban)
  • الیاف نبافته با کمترین احتمال التهاب زایی
  • کنترل و صرفه جویی زمان
  • کاهش خطر عفونت بعد از عمل
  • بهترین جذب ترشحات
  • کنترل و تخلیه ترشحات اضافی در کیسه
 • یک شان تکی جهت جراحی سزارین

  مساحت شان : 196 cm . 192 cm
  عرض گستردگی در سطح شانه : 254 cm
  درپ بتادینه محل جراحی : 30 cm .30 cm