محصولات

مقالات حرفه‌ای

۱۹
بهمن
۱۳۹۵

بررسي تاثير محلول مشابه غذايي هپتان بر ريزسختي 4 نوع...

یکی از مشکلات دندانپزشکی ترمیمی کاهش کیفیت کامپوزیت­ها در معرض مواد غذایی و بزاق و بر هم کنش این مواد می­باشد، بنابراین تحقیق حاضر با هدف تعیین تاثیر محلول مشابه غذایی هپتان بر روی ریزسختی چهار نوع کامپوزیت Z250، Z350XT، P60 و P90 انجام شده است.

۱۹
بهمن
۱۳۹۵

تأثیر کامپوزیت Flowable بر پایداری باند کامپوزیت Packable به...

تطابق کامپوزیت‏های قابل تراکم با دیواره‏های حفره، به علت گرانروی زیاد، مورد تردید است. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر کاربرد لاینر کامپوزیتیسیال زیر کامپوزیت قابل تراکمدر دوام باند کامپوزیت به عاج به دنبال سیکل‏های حرارتی و مکانیکی و مقایسه آن با کامپوزیت هیبرید بود.